اسب ها

پیشانی اسب ها تا روز رستاخیز جایگاه خیر و برکت است

چهارشنبه 12 فروردین‌ماه سال 1388

اینم یکی دیگه

نوشته شده توسط: سینا مقصودی پور

باز هم دشمنی اسب و سگ